Historia firmy TOMEK

Historia opis:

Firma TOMEK powstała w 1990 roku. Założycielami i obecnymi członkami zarządu są, Bogusława i Michał Tomkowiak. Pierwsze kroki  handlowe zostały poczynione w styczniu 1991 roku w placówce przy ul. Dąbrowskiego w Poznaniu. Kolejnym krokiem było uruchomienie w 1992 roku, drugiego punktu handlowego w Swarzędzu, oraz po paru miesiącach prawdziwej hurtowni przy ulicy Św. Michała 67 w Poznaniu. 

Rok 1994, to czas radykalnych zmian. W ciągu dwóch tygodni jesteśmy zmuszeni zmienić naszą lokalizację i przenieść hurtownię do innych magazynów. Wybór pada na ul. Dziadoszańską, gdzie do dziś we własnych pomieszczeniach prowadzimy sprzedaż hurtową dla naszych fachowych klientów.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w naszym kalendarium jest założenie w 1998 roku, Grupy Handlowej SanGroup. Przez najbliższe 6 lat jesteśmy liderem w grupie. W tym czasie wdrażamy również system zarządzania jakością ISO 9001:2000.

Rok 2004 to kolejne dwa ważne kamienie milowe. W lipcu uruchamiamy oddział w Gorzowie Wielkopolskim, a w październiku podejmujemy trudną, ale jak się później okazuje ważną strategiczną decyzję, jaką jest wystąpienie z SanGroup i przystąpienie do porozumienia Grupy Instal-Konsorcjum.

Od tego czasu przez kolejne 4 lata dokonujemy przeistoczenia z poczwarki w pięknego motyla. Z lokalnej firmy sanitarnej stajemy się wyspecjalizowanym podmiotem obsługującym fachowy kanał dystrybucji. Niemal całkowicie zmienia się też nasza strategia oraz oferta produktowa. Stajemy się liderem sprzedaży kotłów kondensacyjnych w rejonie wielkopolski oraz czołowym odbiorcą u wielu dostawców produktów instalacji grzewczych, sanitarnych i kanalizacyjnych.  

Kolejne istotne zmiany odbywają się 2008 roku, kiedy to następuje pierwszy etap sukcesji w postaci przekształcenia firmy w spółkę jawną, a rok później uruchamiamy oddział w Kaliszu. 

Przez kolejne lata sukcesywnie wdrażamy strategię fachowej hurtowni instalacyjnej grupy Instal-Konsorcjum. 

Kolejnym kamieniem milowym jest  uruchomienie oddziału sprzedaży hurtowej w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej.

Firma TOMEK, to bezpieczeństwo i transparentność. Pracuje u nas blisko 50 osób, dlatego też w czerwcu 2015 roku dokonujemy finalizacji procesu sukcesji przez przekształcenie firmy w spółkę z o.o.  , której udziałowcami są Bogusława, Michał i Tomasz Tomkowiakowie oraz Sylwia Błotny.

2015 rok to również podjęcie trudnych decyzji. Zamykamy oddziału w Kaliszu i przenosimy handel do naszego centrum logistycznego w Poznaniu. Uruchamiamy również kolejny oddział sprzedaży hurtowej we Wrocławiu.

 

Linia czasu:

1990 – założenie podmiotu Firma Handlowa TOMEK B.M. Tomkowiak

1991 – rozpoczęcie działalności handlowej w Poznaniu (sklep ul. Dąbrowskiego)

1992 – uruchomienie drugiego sklepu w Swarzędzu

1992 – uruchomienie sprzedaży hurtowej (Poznań, Św. Michała 67)

1994 – przeniesienie hurtowni na ul. Dziadoszańską 

1998 – założenie Grupy Handlowej SanGroup

2004 – wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO9001:2000

2004/07 – uruchomienie oddziału w Gorzowie Wielkopolskim

2004/10 – wystąpienie z SanGroup i przystąpienie do porozumienia Grupy Instal-Konsorcjum

2008/02 – przekształcenie firmy w spółkę jawną: TOMEK Firma Handlowa Tomkowiakowie spółka jawna

2009/05 – uruchomienie oddziału w Kaliszu

2013/04 – uruchomienie oddziału w Poznaniu

2015/06 – przekształcenie firmy w spółkę z o.o. : TOMEK hurtownie instalacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2015/10 – zamknięcie oddziału w Kaliszu, przeniesienie handlu do centrum logistycznego w POZ

2015/12 – uruchomienie oddziału we Wrocławiu

2016/01 – 25 lat firmy TOMEK